Fleur de Lit

‘’Het is niet Fleur de Lit maar Fleur de Lis’’ Verkeerd geschreven maar toch met opzet….  

Over de naam van de B&B hebben we lang nagedacht. Het zou gebruikelijk zijn om de B&B te noemen naar de naam van de boerderij. Onze boerderij staat bekend als ‘De Götte’ (de goot) of ook wel als ‘Teerinkhuus’ (eerste bewoner rond 1700)). Beiden niet helemaal passend, vonden wij. Al denkende zijn we tenslotte uitgekomen op Fleur de Lit.

De naam van de B&B is afgeleid van de Franse Lelie, de Fleur de Lis of Fleur de Lys. Een prachtsymbool dat wordt gebruikt in de heraldiek, waar ze voor  al geassocieerd wordt met Frankrijk. De lelie is ondermeer een symbool voor zuiverheid. De lelie wordt in tal van familiewapens en wapens van steden, provincies en genootschappen gebruikt. De naam betekent letterlijk ‘leliebloem’, hoewel het symbool in feite een gestileerde iris is, die in het Nederlands echter ook wel een lis genoemd wordt. Lys of lis betekent in het Frans echter wel degelijk lelie. Hoewel deze verwarring plus de uiterlijke en taalkundige gelijkenissen tussen de iris en de lelie anders doen verwachten, zijn de twee bloemen niet deel van dezelfde plantkundige familie.

We brengen onze tuinen (in aanleg) en de logiesfunctie samen in de naam B&B Fleur de Lit (Frans voor bed). Spreek je dus hetzelfde uit. De zuiverheid van de Franse lelie komt onder andere terug in onze ideeën over ecologisch bouwen, landbewerking, groente- en fruitteelt en gezond voedsel.

Voor de B&B hebben we een gevelteken ontworpen waarin de Fleur de Lis centraal staat. Van boven naar de beneden is het gevelteken als volgt opgebouwd:

Bloem: Fleur de lis,

Donderbezem: weert bovennatuurlijke onheilkrachten en bliksem af

Zonnewiel of wagenwiel: toont onder andere reizenden een veilig adres

Kelk: vormt samen met het zonnewiel een bloem

Anker: standvastigheid

Kelkblad: Fleur de Lis